Seniortraning.se - hälsa, välmående och seniorträning för 60plus.

Hjärnhälsa for äldre

Hjärnan är det mest avancerade organet i människokroppen. Och ett av de viktigaste. Den består av flera miljarder neuroner och utgör en del av det centrala nervsystemet som kontrollerar allt från sinnena till musklerna i hela kroppen. Att ha en frisk hjärna är väsentligt för ett långt och meningsfullt liv. Den gör att vi kan prata, tänka och röra oss. Och ger oss förmågan att komma ihåg, lära oss saker och koncentrera oss. Även när vi blir äldre fortsätter våra hjärnor att arbeta, vi får erfarenheter, kunskaper. Vi utvecklas och lär oss saker. Men alla hjärnor ändras med åldern och de mentala funktionerna ändras tillsammans med dem. Hur kan vi då förebygga alzheimer och andra demenssjukdomar? En sammanfattande bild är att kombinerade livsstilsförändringar verkar vara den bästa vägen framåt.

Olika åldersgruppers utveckling

Genom att jämföra personer i olika åldersgrupper kunde man se i studier utförda att de flesta kognitiva förmågor verkade avta redan från 25 års ålder, för att sedan bara bli sämre och sämre. Vad man missade var att personer som vid undersökningstillfället är i olika åldrar, till exempel en 40-åring och en 90-åring, skiljer sig i många andra avseenden än att de är olika gamla: 90-åringen föddes och växte upp 50 år tidigare och då var förhållandena väldigt annorlunda, jämfört med 50-åringens uppväxtmiljö. Under första delen av förra seklet var den typiska utbildningstiden kortare och det fanns ingen förskola, det fanns inga datorer eller internet, arbetsförhållandena var i allmänhet mer monotona och mindre intellektuellt utmanande, och kosten var mindre varierad, för att bara ta några exempel.

Modern livsstil

Det finns tecken på att inslag i den moderna livsstilen inte bara kan bidra till att vår hjärna fungerar bättre, utan också till att en något lägre andel av befolkningen inom olika åldersintervall drabbas av demenssjukdom. Exempel på positiva livsstilsförändringar i västvärlden som kan ligga bakom är minskad rökning, mer varierad kost, bättre utbildning, och en högre grad av stimulans i arbetet och på fritiden. Men det kan också finnas inslag i den moderna livsstilen som motverkar de positiva förändringarna, till exempel en högre grad av stress. Det behövs mer forskning både för att säkerställa hur stark denna trend är, i vilka länder den går att konstatera, och vad den i så fall kan bero på.

Livsstilsförändringar

Det finns ändå starka skäl att anta att livsstilsförändringar som befrämjar den kognitiva förmågan motverkar demenssjukdom genom att bygga upp en kognitiv buffert, eller reserv, i hjärnan. Det är inte omöjligt att samma livsstilsförändringar också kan hindra kognitiva sjukdomar från att börja utvecklas, men det krävs andra typer av studier över mycket längre tid för att säkert ta reda på om det är så.

Vad händer om man i en intervention utsätter personer för ett paket av förändringar på flera olika områden samtidigt? Det är precis vad som gjordes i den banbrytande studien Finnish geriatric intervention study to prevent cognitive impairment and disability, FINGER. Den bestod av ett interventionsprogram under två år med en kombination av fysisk aktivitet, kognitiv träning, kostrådgivning, social stimulans och kontroll av blodtryck och blodfetter.

Efter två år kunde man se att deltagarna hade förbättrat både minne och andra kognitiva förmågor signifikant mer än kontrollgruppen. De hade dessutom mindre risk att drabbas av kognitiv och funktionell försämring. Resultaten beskrevs av tidskriften Scientific american som ett genombrott i kampen mot alzheimer och nu testas och anpassas FINGER-modellen i över 40 länder inom nätverket World wide fingers.

Rekommenderas

Kost

En nyttigare frukost

Tillhör du dem som hoppar över frukosten på grund av stressiga morgnar eller ingen aptit?...

Aktivt Åldrande

Träning och kontinuitet

Den fråga som ofta kommer upp när vi talar om träning är hur man får...

FÖLJ OSS

På sociala medier uppmuntrar vi dig att använda #Seniortraning för att dela dina framsteg, motivera andra och hitta inspiration.